Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα», που οργανώνει το Jean Monnet Project «Ενίσχυση του διαλόγου για τον διαπολιτισμικό διάλογο, τις αξίες της ΕΕ και τη διαφορετικότητα» σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής» και την Έδρα UNESCO «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια».

Η εκδήλωση αποτελείται από την κεντρική συνεδρία που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων, και από δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο 12. Οι Συζητήσεις θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα. Μεταξύ των ομιλητών, η διευθύντρια της Έδρας, Φωτεινή Μπέλλου, θα μιλήσει για το θέμα «Women, Peace and Security: The Missing Link».


Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.