Τα Notebooks αποτελούν διδακτικό υλικό, το οποίο  περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες,
καθώς και διεπιστημονική ανάλυση σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τo θεματολόγιο
 Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια

Τα Notebooks είναι ένα από τα κύρια εργαλεία της Έδρας για να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές πτυχές της θεματικής της. Καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενό τους να ενημερώνεται συνεχώς με έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες, ώστε να αντικατοπτρίζεται πάντα το σημερινό status quo στα σχετικά θέματα. 


Τα Notebooks απευθύνονται σε ένα ακροατήριο χωρίς το απαιτούμενο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υπόβαθρο –ειδικά σε φοιτητές, νέους επαγγελματίες και το ευρύ κοινό– και προετοιμάζονται από φοιτητές υπό την επίβλεψη της Διευθύντριας της Έδρας, έτσι ώστε η προετοιμασία τους να λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές ανάγκες ενός όχι τόσο εξειδικευμένου κοινού.