Η Διευθύντρια της Έδρας UNESCO για το θεματολόγιο πολιτικής Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό NorthRadio 98.0 και μίλησε για το ρόλο των γυναικών στη διαχείριση συγκρούσεων και την αναγκαιότητα των κρατών να αναπτύξουν εθνικό σχέδιο δράσης για την προστασία και ασφάλεια των γυναικών.

Μερικά ερωτήματα που απαντήθηκαν είναι τα εξής:

▪️ Γιατί χρειάζεται να ενδυναμωθεί ο ρόλος των γυναικών στην διαχείριση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης;

▪️ Ποιος είναι ο σκοπός της Έδρας UNESCO: Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια;