Η Φωτεινή Μπέλλου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και επικεφαλής της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια: Οικοδόμηση Δυνατοτήτων και Ανθεκτικότητας μέσω της Εκπαίδευσης και της Έρευνας».

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Kent στο Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας και διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Σπουδών Πολέμου του King’s College του Λονδίνου.

Διδάσκει επίσης στο Διατμηματικό Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» με την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου στη Θεσσαλονίκη, δίνει τακτικές διαλέξεις στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης στο Κιλκίς και είναι Ειδική Σύμβουλος στο NRDC–GR στη Θεσσαλονίκη σε θέματα πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας και ζητήματα φύλου.

Στο διάστημα 2000-2004 διετέλεσε Ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ και Συντονίστρια Έκδοσης της Επιθεώρησης Journal of Southeast European and Black Sea Studies (Taylor & Francis). Διετέλεσε Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών μεταξύ 2004-2007. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη διεθνή και ευρωπαϊκή ασφάλεια, στις διατλαντικές σχέσεις, σε ζητήματα διαχείρισης διεθνών κρίσεων και επίλυσης συγκρούσεων, καθώς και στο θεματολόγιο «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια».