Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2019

Women, Peace and Security: A Policy Agenda for Implementation

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που διοργάνωσε η Έδρα UNESCO: Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια: Οικοδόμηση Δυνατοτήτων και Ανθεκτικότητας μέσω της Εκπαίδευσης και της Έρευνας που διεξήχθη στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν η Α.Ε. Πρέσβης Mark Allen, Πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα, ο οποίος παρουσίασε την εμπειρία του Καναδά πάνω στην προώθηση του θεματολογίου Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια παγκοσμίως. Σημαντικές ήταν οι επισημάνσεις των ομιλητών σχετικά με την ανάγκη να ξεφύγουμε από τις διακηρύξεις στα επίσημα έγγραφα και να μπούμε στη διαδικασία αλλαγής στάσης και πρακτικής προς την κατεύθυνση της προώθησης μιας πιο συμμετοχικής δράσης ανδρών και γυναικών στην αντιμετώπιση των έκτακτων περιστάσεων, ή ακόμη και της μεγαλύτερης και αποτελεσματικότερης προστασίας των θυμάτων βίας ανδρών και γυναικών.

Στην ημερίδα συμμετείχε επίσης εκπρόσωπος του Υπουργείου των Εξωτερικών ο οποίος εξήγησε την διαδικασία που έχει ξεκινήσει η πολιτεία τον τελευταίο χρόνο, για τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και της Ασφάλεια.

Η συζήτηση που ακολούθησε με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών αλλά και την προστασία τους σε όλο το φάσμα διαχείρισης των ενόπλων συγκρούσεων το οποίο αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων καθώς και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.