Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Θεσσαλονίκη, 20-22 Ιουνίου 2019

Το Διεθνές Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου με τίτλο “Contemporary Perspectives in the Implementation of Women, Peace and Security Agenda”, είχε στόχο να καταγράψει, να αξιολογήσει και να ανοίξει τη συζήτηση στην Ελλάδα για την εφαρμογή του παγκόσμιου θεματολογίου πολιτικής «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το Συνέδριο πέτυχε τον στόχο του δεδομένης της ευρείας συμμετοχής εξειδικευμένων ομιλητών, υψηλών εκπροσώπων μεγάλων περιφερειακών διεθνών οργανισμών όπως Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) αλλά και εθνικούς αντιπροσώπους από το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών και της Επιτροπής Ισότητας της Κύπρου. Παράλληλα ένας σημαντικός αριθμός ειδικών αναλυτών, αξιωματούχων και πανεπιστημιακών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θεματολόγιο συμμετείχαν με ομιλίες. Η δικτύωση που εξασφαλίστηκε μέσα από το Συνέδριο σηματοδότησε μια σημαντική προστιθέμενη αξία για την Έδρα αλλά και για το Πανεπιστήμιο δεδομένου ότι η Έδρα διασυνδέθηκε με την σύνταξη αλλά και την εφαρμογή αντίστοιχα των Εθνικών Σχεδίων Δράσης της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το Συνέδριο αποτέλεσε την απαρχή εδραίωσης ενός εθνικού δικτύου εμπειρογνωμόνων για την επερχόμενη σύσταση του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και την εφαρμογή του. Επίσης, μέσω της συνεργασίας με τον τομέα Διεπιστημονικών Σπουδών της Διεθνούς Εταιρείας Διεθνών Σπουδών (Inter-Disciplinary Studies Section/ International Studies Association), το Συνέδριο εξασφάλισε μια ευρύτατη διεθνή ορατότητα.

Image may contain: 23 people, people smiling, people standing and indoor