Η Έδρα επιδιώκει να αναδείξει και να υποστηρίξει, μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας, ένα πολύ συγκεκριμένο θεματολόγιο πολιτικής, που εστιάζει στην ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών σε όλο το φάσμα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης πολεμικών συγκρούσεων συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εμπέδωσης της ειρήνης. 

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη στο κανάλι του ATLAS TV Κεντρικής Μακεδονίας