Σαν σήμερα, πριν από 20 χρόνια, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ομόφωνα το πρωτοποριακό ψήφισμα 1325 που θέσπισε την ατζέντα πολιτικής για τις Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια. Σήμερα, γιορτάζουμε 20 χρόνια απαιτητικής σκληρής δουλειάς, επιτυχιών και αλλαγών και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για ισότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής.