Στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης «Θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες και ποικιλομορφία: συγκρούσεις και παραδείγματα», που οργάνωσε το Jean Monnet Project EUVadis σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής και την Έδρα UNESCO Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια. Μεταξύ των ομιλητών, η διευθύντρια της Έδρας, Φωτεινή Μπέλλου, μίλησε για το θέμα «Women, Peace and Security: The Missing Link»

Στις 13 Νοεμβρίου 2019, η  Έδρα UNESCO “Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια: Οικοδόμηση Δυνατοτήτων και Ανθεκτικότητας μέσω της Εκπαίδευσης και της Έρευνας” διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο “Women, Peace and Security: A Policy Agenda for Implementation”. Στο πλαίσιο της 19ης επετείου της Απόφασης του Σ.Α. του ΟΗΕ, 1325/2000 αλλά και της προετοιμασίας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή της από το Ελληνικό κράτος, το συνέδριο συζήτησε παραδείγματα άλλων χωρών καθώς και τα πεδία εθνικής και διεθνούς πολιτικής που θα επηρεάσει. Κεντρικός ομιλητής ήταν η A.E. Πρέσβης Mark Allen, Πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα. Την εκδήλωση συντόνισε η Διευθύντρια της Έδρας Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κυρία Φωτεινή Μπέλλου.

Στις 20-22 Ιουνίου 2019, η Έδρα UNESCO Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια διοργάνωσε το πρώτο της Υψηλού Επιπέδου Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Contemporary perspectives in the implementation of Women, Peace and Security Policy Agenda”. Στόχος του Συνεδρίου ήταν η κριτική αξιολόγηση των πολιτικών που προωθούνται σήμερα και αφορούν στο παγκόσμιο θεματολόγιο πολιτικής “Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια”. Η πλειονότητα των Διεθνών Οργανισμών καθώς και μεγάλος αριθμός κρατών εφαρμόζουν θεσμικά ή εθνικά σχέδια δράσης προσαρμόζοντας τις πολιτικές τους στην προώθηση της μεγαλύτερης και αποτελεσματικότερης και ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη διακυβέρνηση, στην οικοδόμηση της ειρήνης μετά από ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και στην διαδικασία ειρήνευσης και δημιουργίας ανθεκτικών κοινωνιών. Σε αυτή τη λογική, το τριήμερο Συνέδριό της Έδρας φιλοξένησε ειδικούς και εμπειρογνώμονες από διεθνείς περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και εκπροσώπους κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων και πανεπιστημιακούς από την Ελλάδα, την Κύπρο και την υπόλοιπη Ευρώπη, προκειμένου να καταγραφούν διεθνείς καλές πρακτικές αλλά και οι ενδεχόμενες θεσμικές ή γραφειοκρατικές δυσκολίες για την σύσταση και εφαρμογή των σχεδίων δράσης.

 

Η Έδρα UNESCO Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια συμμετείχε στην οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου “Η Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ο Ρόλος της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σημασία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών” σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO  “Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το συνέδριο έλαβε χώρα στις 15 Μαρτίου 2019 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την αιγίδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Καταξιωμένοι καθηγητές, ερευνητές και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μίλησαν για τις διεθνείς συμβάσεις, τη νομοθεσία, τις πρακτικές που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο κατά τη διάρκεια των ενόπλων συρράξεων όσο και κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου.