• Η διευθύντρια της Έδρας είναι μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του Καθηγητή Δημήτριου Σουμπενιώτη του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (INTEREG EgnatiaVAE-81-3-2 και INTEREG Find). Η διευθύντρια της Έδρας συμμετέχει ως αξιολογήτρια και παρέχει συμβουλές και εμπειρία όσον αφορά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στην εθνική εδαφικότητα και σε παραμεθόριες περιοχές.
  • Η Έδρα UNESCO σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Erzurum της Τουρκίας συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Ανακάλυψη Ζωής” με στόχο την ενδυνάμωση των προσφύγων (ανδρών και γυναικών) στην προσπάθειά ενσωμάτωσής τους στις χώρες υποδοχής.